Akcia do konca mája
Každá obec alebo mesto, ktoré požiada do konca mája o nezáväznú cenovú ponuku, tak po zadaní zľavového kódu:
MAJ2018
získa až do 10% výhodnejšiu cenu mesačného poplatku počas celej doby používania služby (tzv. „Celoživotne“).
Upozornenie: Prevádzkovateľ tejto webovej stránky, spoločnosť 2-morrow, s. r. o., Kravany 113, 059 18 Kravany, IČO: ‎36839523, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P využíva na tejto webovej stránke súbory cookies (údaje: mobilné číslo a obec/mesto), ktoré sú použité za účelom uľahčenia ovládania a prihlásenia sa do služby SMS SPRAVODAJ.
SMS SPRAVODAJ
Spája to najlepšie
Služba, prostredníctvom ktorej informujete širokú verejnosť o dôležitých udalostiach.
SMS SPRAVODAJ logo
Čo je SMS SPRAVODAJ
Je inteligentná SMS brána – služba vytvorená pre obce a mestá na jednoduché informovanie svojich občanov formou SMS správ, IM správ, alebo aj e-mailami.
Prečo SMS SPRAVODAJ
Jediný na Slovensku okrem SMS správ, odosiela ale aj prijíma oznámenia prostredníctvom obľúbených textových aplikácií Viber, WhatsApp a Messenger, čo výrazne znižuje cenu za odoslané oznámenia.
V obciach sa darí SPRAVODAJ-u znižovať náklady aj o viac ako 40% a v mestách aj o viac ako 60% za SMS správy, a to vďaka veľkému záujmu občanov prijímať oznamy cez aplikácie, ktoré sú súčasťou mnohých smartfónov bez nutnosti inštalovania. Priemerná cena je v mnohých obciach a mestách od 0,013€ za odoslanú správu na príjemcu bez DPH.
SMS jednoduchosť
jednoduchosť
SMS dlhší text
dlhší text
SMS nízka cena
nízka cena
SMS kalendár
kalendár
SMS automatizácia
pripomienky
SMS hlásnik bezplatný
Ankety
FORMÁTY SPRÁV
SPRAVODAJ využíva na rozposielanie oznámení SMS správy a IM komunikačné aplikácie vrátane sociálnych sieti.
Služba SMS SPRAVODAJ rozposiela správy vo forme SMS, Viber, WhatsApp, Messenger aj E-mail, a to podľa zvoleného výberu občana (príjemcu). Vaše informácie môžete mať súvislo zverejňované aj na sociálnych sieťach Facebook, Google Plus, Instagram, Twitter alebo aj priamo na vašej miestnej stránke v časti oznamy.
Odosielanie oznámení
Oznámenia sa dajú odosieľať až tromi spôsobmi
 • Manuálne (úrad) – napísaním oznamu z počítača, mobilného telefónu alebo aj tabletu z kancelárie alebo z pohodlia domova
 • Automatizované (kalendár) – podľa kalendára udalostí (oznamy o odvoze komunálneho odpadu)
 • Inteligentné (smart) – oznam odosieľa iné zariadenie (napr.: meteorologická stanica alebo miestna siréna odošle výstrahu a pod.)
Spôsoby odosielania: Animovaná schéma rozposielania oznamov
Úrad
Odosielanie SMS a IM správ (Obecný a mestský hlásnik)
Občania
Odosielanie S UmelOU inteligenciOU
SMS SPRAVODAJ je umelo inteligentný, je skutočným SMART riešením pre obce a mestá
Umelá inteligencia SPRAVODAJ, alebo zjednodušene vo svete aj ako AI, je neuveriteľná pomoc, ktorá obciam a mestám pomáha rozposielať oznámenia tým občanom, ktorí o odoslanú tému majú záujem a tým, ktorých sa to týka.
Napríklad: Ak obec alebo mesto odošle pozvánku na futbalový zápas, SMS SPRAVODAJ sám vie, ktorý občan je, alebo nie je futbalový fanúšik. Vďaka inteligencii SMS SPRAVODAJ sú oznámenia rozposielané smart efektívne, čo šetrí nemalé finančné prostriedky odosielateľom. Dôležité oznámenia sú, ale vždy posielané všetkým občanom.
NOVINKA
Inteligentné ankety
Aké by to bolo, ak by SMS brána nevedela odosielať otázky a prijímať odpovede od občanov? Inteligentné ankety sú ďalšou smart vlastnosťou a jedinečnosťou umelej inteligencie SMS SPRAVODAJ. Vďaka inteligentným anketám môžu obce a mestá vytvárať veľmi jednoducho prieskum mienky širšej verejnosti o určitej téme. Iba prostredníctvom inteligentnej brány SMS SPRAVODAJ stačí, ak v texte správy je napísaná otázka. SMS SPRAVODAJ sám vytvorí graf a analýzu odpovedí.
Inteligentné ankety: Výsledný graf a analýza vyhodnotené umelou inteligenciou
AnketA
Odoslaný text cez SMS SPRAVODAJ: „Privítali by ste zbernú nádobu na zber šatstva?“
25%
neviem
65%
áno
10%
nie
Prijaté Odpovede
„Odosielanie oznámení cez SMS SPRAVODAJ je pôžitok“
Ovládanie
Maximálne jednoduché a intuitívne. Ovláda sa jediným tlačidlom
SMS SPRAVODAJ – jednoduchosť
Jednoduchosť
Vďaka jednoduchosti je SPRAVODAJ obľúbenou oznamovacou službou medzi zamestnancami úradov. Jeho obsluha vyžaduje iba minimálne počítačové zručnosti a zaberá veľmi krátky čas pri vytváraní a odosielaní oznamu. Jednoduchosť je kľúčom k príjemnej a efektívnej práci.
Čo od nás získate ako odosielateľ zdarma
 • zriadenie služby
 • prozákaznícky prístup – akákoľvek pomoc v rámci služby aj po telefóne
 • tlačové materiály na propagáciu služby pre občanov s návodom
 • pripravené texty o službe a registrácií pre vašu stránku
 • prepojenie systému s vašimi sociálnymi stránkami
 • podpora 7 dní v týždni – pomoc pre vašich občanov pri registráciách a poruchách
 • pomoc pri zriadení Facebook stránky
Vlastnosti v skratke
 • komunikuje cez najobľúbenejšie SMS správy, IM aplikácie a sociálne siete, ktoré už majú smartfóny predinštalované (bez nutnosti inštalovať pusch aplikácie)
 • text v aplikáciách je 3× dlhší oproti bežnej SMS správe, obsahuje diakritiku, umožňuje posielať obrázky, ale aj dlhšie odkazy na stránky
 • inteligentné ankety – jednoduchým napísaním otázky na občanov, SMS SPRAVODAJ sám vytvorí graf a analýzu odpovedí
 • predpripravovanie oznamom o vývoze odpadu a iných oznamov, ktoré sami odošlete jednoduchým kliknutím bez potreby ich napísania
 • cielené zasielanie oznamov podľa ulíc (napr.: oznam – výpadok elektriny pre jednu konkrétnu ulicu)
 • registrácia príjemcu prebieha plne automatizovane vďaka jednoduchému formuláru na stránke www.smsspravodaj.info alebo poslaním krátkej SMS správy (záujemcovia o oznamy sa registrujú z pohodlia domova prostredníctvom stránky, alebo osobne na miestnom úrade)
Iné vlastnosti
 • SPRAVODAJ pozná aktuálne miestne počasie všetkých obcí a miest na Slovensku
 • automatizované odosielanie blahoželaní k sviatkom občana v mene obce
 • oznamy vie SPRAVODAJ prekladať do viac ako 20 jazykov sveta
Čo získajú občania využívaním SPRAVODAJ
 • oznamy o výpadkoch alebo odpočtoch elektriny, vody a pod. (vopred sa môžete pripraviť na tieto situácie)
 • pripomienky o odvoze komunálneho odpadu (už nemusíte sledovať kalendár, služba vám vždy dopredu napíše, aký odpad sa odváža)
 • zmeny otváracích hodín úradov, pošty, lekára a pod. (včas informácie pri neočakávaných situáciách, ktoré vám ušetria zbytočné cestovanie)
 • informácie o podujatiach, kultúrno-spoločenských akciách a pod. (nebudete sa musieť báť, že vám niečo unikne)
 • avíza o výhodnom miestnom predaji, termíny pre očkovanie domácich zvierat a pod. (informácie o predaji stromčekov, zeleniny alebo aj o príchode zverolekára do obce)
 • len podstatné a krátke oznamy priamo do mobilného telefónu, tabletu alebo na e-mail (prečítanie oznamov zaberá vždy len pár sekúnd, pretože vieme, že váš čas je veľmi vzácny)
SMS SPRAVODAJ – správy a oznamy
Formulár pre Nezáväznú cenovú ponuku a VIAC INFORMÁCIÍ
Vyplnením formulára získate cenovú ponuku s podrobnejšími informáciami a možnosťou výskúšania služby zdarma
Všeobecný súhlas so spracúvaním osobných údajov
1. Udeľujem týmto súhlas prevádzkovateľovi služby SMS SPRAVODAJ – spoločnosti 2-morrow, s. r. o., Kravany 113, 059 18 Kravany, IČO: ‎36839523 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P, aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov aby spracúvala nasledujúce osobné údaje v online formulári v jej informačnom systéme za účelom spracovania mojej požiadavky.
2. Osobné údaje budú spoločnosťou 2-morrow, s. r. o., spracovávané po dobu 1 rok od udelenia vášho súhlasu, pokiaľ nedôjde z vašej strany k následnému predĺženiu.
3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou 2-morrow s. r. o., teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje však pre predmetnú spoločnosť môžu spracúvať aj títo sprostredkovatelia:
 • a. 
  poskytovateľ marketingového programu MailChimp,
 • b. 
  v prípade použitia služby podpory,  poskytovateľ zákazníckej podpory Zendesk,
 • c. 
  prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
4. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti či e-mailom na adresu registracia@smsspravodaj.info. Vzatie súhlasu bude mať za následok vyradenie z databázy záujemcov o službu SMS SPRAVODAJ.
5. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, ktoré osobné údaje spracúvame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracúvania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Kliknutím tu sa zobrazí plné znenie popisu spracúvania
Žiadosť o cenovú ponuku bola úspešne odoslaná!
Ešte je potrebné potvrdiť žiadosť v e-maile, ktorý sme Vám teraz odoslali. Ak ste e-mail nenašli v priebehu 5 minút, skúste skontrolovať záložku SPAM, alebo záložku AUTOMATICKÉ/REKLAMNÉ.

Prídadne nás kontaktujte e-mailom na: info@spravodaj.info.
Oops! Niektorý údaj je zle zadaný.